Jeg har bedt om påminnelse om måleravlesning via sms, men får det ikke. Hvorfor?