Jeg har sendt inn måleravlesning på sms, men har ikke fått bekreftelse. Hvorfor det?

Postboks 80
3901 Porsgrunn
Org.nr 979 422 679