I Norge bruker de aller fleste boliger mest strøm til oppvarming. En dårlig isolert bolig vil som regel bruke mer strøm til oppvarming enn en godt isolert bolig, men her spiller også størrelsen på rommene som varmes opp og innstilt temperatur på termostatene inn. Er det kaldt ute vil varmekildene jobbe hardere og dermed bruke mer strøm. Husk at påslåtte varmekabler/varmeovner, varmtvannstank, kjøleskap og fryser bruker strøm hele tiden selv om du ikke er hjemme. Det er vanskelig å sammenligne strømforbruket sitt med naboens selv om leilighetene kanskje er like store fordi vi bruker rett og slett bruker strøm forskjellig. 

Faktisk forbruk, og faktisk kostnad, avhenger av en rekke ulike variabler. Boligtype, energimerking på boligen, energimerking på de ulike apparatene og selvfølgelig ditt forbruksmønster varierer såpass mye at det ikke er mulig å komme med presise tall for hva som er normalt strømforbruk. Tallene i tabellen under er kun ment som et eksempel på strømforbruk i en middels stor bolig med 3 i husstanden og kun elektrisk oppvarming: 

Oversikt over strømkostnader pr. produkt
ApparatForbruk i året (kWt)Årlig kostnad i kr
Kjøleskap160184
Vaskemaskin235270
Tørketrommel400460
Belysning9001035
Panelovn21902518
Oppvaskmaskin230265
Fryser270311
Oppvarming1200013800
Vannoppvarming36004140


Slik kan du spare strøm

Det er endel enkle tips for å redusere strømforbruket uten store investeringer. Les mer her.

I tillegg kan du koble til utstyr til måleren for å styre stromforbuket i større grad og få bedre oversikt. Her kan du lese mer om strømstyring. 

Slik kan du følge med på strømforbruket ditt

Du kan følge med på strømforbruket ditt via Min side. Innen kl 07:00 på morgenen vil du se hvor mye strøm du brukte dagen før, time for time. Her får du også oversikt over strømforbruket ditt inntil tre år tilbake. 

Det er også tilrettelagt en løsning der du kan logge inn på Elhub og se dine målerverdier og annen informasjon. Logg inn her.

Elhub er et sentralt IT-system som skal understøtte og effektivisere markedsprosesser som strømsalg, innflytting/utflytting, opphør og lignende i det norske kraftmarkedet. Nettselskapene har i oppgave å sende inn alle timesverdier (strømforbruket) til Elhub innen klokken 07.00 for forrige bruksdøgn. Innen kl 09:00 vil timesverdiene være tilgjengelige for deg og din strømleverandør.

Les mer om Elhub her.