Utbyggere eller andre som har stort strømbehov leier normalt byggestrømskap fra et utleiefirma. Dette gjelder i utgangspunktet anlegg med tilknytning større enn 80A, men i praksis er det dimensjonen på tilførselskabelen som avgjør.

Lede foretar tilknytning

Lede skal stå for tilknytningen ved store midlertidige anlegg. Dette gjelder anlegg der tilførselen har en diameter på 240 mm2.

Dersom anlegget er større enn 80A, men tilførselen har diameter på 95/50 mm2 og tilknytningen gjøres til kabelskap/luft, så utføres den likevel av prekvalifiserte installatørerer.

Midlertidige anlegg som har uttak på høyspent nettnivå skal på tilsvarende måte tilknyttes av Lede.

Installatør må sende melding

Før tilknytning må installatør sende inn melding om nettilknytning og få denne godkjent før tilknytningen foretas.

Anleggsbidrag betales ikke for byggestrømskap. Eiere av byggestrømskap må derfor anskaffe målerstransformatorer og omkoblere selv i henhold til disse kravene: 

  • Målerklassse: 0,2s
  • Primærstrøm tilpasset skapets overbelastningsvern
  • Måleromkobleren må ha plomberbar utførelse, strømklemmer med kortslutningslask og automatsikring.