Opprette melding tilkobling av byggestrømskap

Det må sendes inn melding før byggestrømskap tilkobles.

Opprette ny melding med:

  • Installasjonstype: Midlertidig installasjon
  • Jobbtype: Tilkoble byggestrømskap
  • Anleggets postnr.: postnr. der skapet skal tilkobles

Legg inn plassering og kabel i Elsmartkartet.

Dersom det er valgt byggestrømskap med feil spenning blir data om nettsystemet lagt inn og melding avvist. 

Åpne meldingen, velg annet byggestrømskap og send på nytt.

Når meldingen er behandlet kommer den tilbake i status godkjent og det er nå klart for å tilkoble byggestrømskapet.

Melding skal ha status Godkjent hele tiden byggestrømskapet er tilkoblet. 

Ved nedtak skal ferdigmelding sendes. Byggestrømskapet blir da velgbar på ny melding. 

Det må sendes inn melding før byggestrømskap tilkobles.

Opprette ny melding med:

  • Installasjonstype: Midlertidig installasjon
  • Jobbtype: Tilkoble byggestrømskap
  • Anleggets postnr.: postnr. der skapet skal tilkobles

Legg inn plassering og kabel i Elsmartkartet.

Dersom det er valgt byggestrømskap med feil spenning blir data om nettsystemet lagt inn og melding avvist. 

Åpne meldingen, velg annet byggestrømskap og send på nytt.

Når meldingen er behandlet kommer den tilbake i status godkjent og det er nå klart for å tilkoble byggestrømskapet.

Melding skal ha status Godkjent hele tiden byggestrømskapet er tilkoblet. 

Ved nedtak skal ferdigmelding sendes. Byggestrømskapet blir da velgbar på ny melding.