Overføre byggestrømskap fra annen installatør

Når en skal endre installatør på byggestrømskap så må overtakende sende ny melding med jobbtype "Registrer strømkasse".

På hver enkelt melding må det noteres i beskrivelsesfeltet hvilket SNBY-nummer skapet har i dag og målernr./stand.

Målerne som er i skapet i dag skal ikke byttes. Det blir sendt ut nytt gravert skilt med det nye SNBY-nummeret. Lede oppdaterer sine system med nytt SNBY-nummer og ny installatør som kunde. 

Hvis skapet er i drift må det først sendes ferdigmelding på "nedtak" med en avlesning. Så må det sendes melding om registrering i henhold til ovenstående og deretter sendes inn ny melding om "tilkobling". 

Når en skal endre installatør på byggestrømskap så må overtakende sende ny melding med jobbtype "Registrer strømkasse".

På hver enkelt melding må det noteres i beskrivelsesfeltet hvilket SNBY-nummer skapet har i dag og målernr./stand.

Målerne som er i skapet i dag skal ikke byttes. Det blir sendt ut nytt gravert skilt med det nye SNBY-nummeret. Lede oppdaterer sine system med nytt SNBY-nummer og ny installatør som kunde. 

Hvis skapet er i drift må det først sendes ferdigmelding på "nedtak" med en avlesning. Så må det sendes melding om registrering i henhold til ovenstående og deretter sendes inn ny melding om "tilkobling".