Hvorfor får jeg purregebyr?

Hvis ikke faktura blir betalt innen forfallsdato, sender vi en betalingspåminnelse. Da legges det til et purregebyr på neste faktura.

Hvis ikke faktura blir betalt innen forfallsdato, sender vi en betalingspåminnelse. Da legges det til et purregebyr på neste faktura.