Det er i hovedsak dem som bor energi­effektivt­ (i leiligheter­) med lavt og jevnt forbruk som får mindre å betale i nettleie, uten å endre strømvaner. Du kan imidlertid påvirke kostnadene dine ved å unngå å bruke mye strøm samtidig og generelt bruke mindre strøm.

Hovedforskjellen er at fastdelen du betaler i dag, byttes ut med en kapasitetsdel. Det betyr at de som bruker mye av kapasiteten i strømnettet skal betale mer enn de som bruker mindre av kapasiteten. 

Les mer om hva den nye nettleien består av her.

Priser fra 1.7.2022 finner du her.

Enkelt forklart vil du med den nye nettleien betale mindre dersom du har et jevnt strømforbruk gjennom hele dagen, enn om du bruker det meste av strømmen i løpet av noen få timer på dagen. 

Gå gjerne inn på Min side for å se på ditt eget strømforbruk og når på dagen du bruker mest strøm. Kanskje du allerede nå kan gjøre enkle grep for å jevne ut forbruket ditt? 

Mye forbruk morgen og ettermiddag er et typisk forbruksmønster for mange.

 

Hvorfor endres nettleien? 

1.7.2022 kommer det en ny prismodell for nettleie over hele landet. Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Ved å utnytte kapasiteten bedre, kan vi holde kostnadene i nettet lavest mulig. Nå innføres en ny prismodell for nettleie som gjør det lønnsomt for deg å bruke strømmen smartere.

Det viktigste du kan gjøre er å jevne ut strømforbruket ditt. Jo mindre belastning på nettet, jo mindre kostnad for nettleie. Dessuten vil det alltid lønne seg å spare strøm. Den billigste strømmen er den du ikke bruker.

Endringen skal gi incentiver til for eksempel å investere i smarte automatiske løsninger som smarte elbilladere som styrer forbruket ut fra når det er rimeligst for forbrukeren. Med denne endringen i nettleiestrukturen vil smart strømforbruk belønnes, sier tidligere olje- og energiminister Tina Bru