Merk at vi fraråder bruk av hvitevarer som oppvaskmaskin og vaskemaskin om natten. Vær alltid våken og tilstede ved bruk av slike hvitevarer. Lading av elbil med godkjent lader kan du trygt gjøre på natten. 

 

Fra nyttår vil det være ny modell og nye priser på nettleie for kunder med opptil 100 000 kWh pr. år. Første faktura med den nye prisen kommer i februar og forbruket i januar danner grunnlaget for den. Prisene finner du her. 

Hovedforskjellen er at fastdelen du betaler i dag, byttes ut med en kapasitetsdel. Det betyr at de som bruker mye av kapasiteten i strømnettet skal betale mer enn de som bruker mindre av kapasiteten. 

Enkelt forklart vil du med den nye nettleien betale mindre dersom du har et jevnt strømforbruk gjennom hele dagen, enn om du bruker det meste av strømmen i løpet av noen få timer på dagen. 

Gå gjerne inn på Min side for å se på ditt eget strømforbruk og når på dagen du bruker mest strøm. Kanskje du allerede nå kan gjøre enkle grep for å jevne ut forbruket ditt? 

Mye forbruk morgen og ettermiddag er et typisk forbruksmønster for mange.

 

Hvorfor endres nettleien? 

Fra nyttår blir det en ny prismodell for nettleie over hele landet. I prinsipp skal modellen motivere til å bruke strømmen smartere enn i dag. Teknologien kan hjelpe oss med dette og behov for utbygging av strømnettet vil reduseres, noe som igjen vil gi lavere nettleie og en god samfunnsøkonomi.

Det viktigste du kan gjøre er å jevne ut strømforbruket ditt. Jo mindre belastning på nettet, jo mindre kostnad for nettleie. 

 

Endringen skal gi incentiver til for eksempel å investere i smarte automatiske løsninger som smarte elbilladere som styrer forbruket ut fra når det er rimeligst for forbrukeren. Med denne endringen i nettleiestrukturen vil smart strømforbruk belønnes, sier tidligere olje- og energiminister Tina Bru