Hovedforskjellen er at fastdelen du betaler i dag, byttes ut med en kapasitetsdel. Enkelt forklart vil du med den nye nettleien betale mindre dersom du har et jevnt strømforbruk gjennom hele dagen, enn om du bruker det meste av strømmen i løpet av noen få timer. Et godt råd er å vente med å sette på vaskemaskin og oppvaskmaskin til du er ferdig med middagen.Merk at vi fraråder bruk av hvitevarer som oppvaskmaskin og vaskemaskin om natten. Vær alltid våken og tilstede ved bruk av slike hvitevarer. Lading av elbil med godkjent lader kan du trygt gjøre på natten. 

På Min side har du oversikt over ditt strømforbruk og hvilke timer du bruker mest strøm. 

Hva består nettleien av? 

Nettleien består av et kapasitetsledd, energiledd og offentlige avgifter. 

Kapasitetsledd: Den timen i måneden du har høyest gjennomsnittlig strømforbruk kalles månedsmaksimal og danner grunnlag for kapasitetsleddet. Månedsmaksimalen plasserer deg inn i et kapasitetstrinn. F.eks vil en månedsmaksimal på 7 kW plassere deg i kapasitetstrinn 5-10. 

Månedsmaksimalen kan variere måned for måned og du kan dermed påvirke nettleien mer enn før.

Energiledd: Du betaler en pris per kWh du bruker. Prisen er lavere mellom kl 22 og kl 06. I tillegg er prisen noe lavere på sommeren. 

  • Merk at vi fraråder bruk av hvitevarer som oppvaskmaskin og vaskemaskin om natten. Vær alltid våken og tilstede ved bruk av slike hvitevarer. Lading av elbil med godkjent lader er helt trygt å bruke på natten. 

Offentlige avgifter: Flere offentlige avgifter kreves inn via nettleien og inngår i energileddet. Ca halvparten av det du betaler i nettleie er offentlige avgifter.

  • Avgift til Energifondet - Avgiften går til et statlig fond som har som formål å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Fondets midler forvaltes av Enova.
  • Forbruksavgift - En offentlig avgift som kreves inn på vegen av skattedirektoratet
  • Mva - Det beregnes 25 % mva på nettleien

 

Generell informasjon om nettleie

Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og for å få strømmen levert hjem til deg. Tenk deg at strømmen er en vare du kjøper. Du betaler både for varen og transporten for å få den fraktet hjem. Nettleien kan sammenlignes med transporten. 

Strømnettet er et stort spleiselag som betales av kundene gjennom nettleien. Ved å utnytte kapasiteten bedre, kan vi holde kostnadene i nettet lavest mulig. Nettleien går til å bygge, drifte og vedlikeholde nettet. 

Nettselskapene i Norge er strengt regulert av myndighetene. Lede har som mål å levere strømmen til deg som kunde til lavest mulig kostnad. Når kostnadene med å levere strømmen til deg endrer seg, blir konsekvensen at nettleien endres. 

Det er nettselskapene selv som som fastsetter nettleien, men NVE kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det er lov til. NVE fastsetter en grense for hvor høye inntekter et nettselskap skal ha, såkalt inntektsramme. Hvis nettselskapets inntekter er høyere enn inntektsrammen skal pengene tilbakeføres til kundene i form av redusert nettleie i de kommende år. Blir nettselskapets inntekter lavere enn bestemt av NVE kan de manglende inntektene hentes inn fra kundene i form av økt nettleie de kommende år.