Priser fra 1.7.2022 finner du her.

Fra 1.7.2022 endres nettleiemodellen. Her kan du lese mer om hva den nye nettleien består av.

Pris

Prisen på nettleie for bolig og fritidsbolig er akkurat nå 32,02 øre/kWh. I tillegg må du betale et fastbeløp på kr 287,50 i måneden. Nettleien varierer altså med forbruket ditt og dekker kostnadene Lede har til å bygge, drifte og vedlikeholde strømnettet.

Du må også kjøpe strøm fra en strømleverandør. Dette kommer i tillegg til nettleien. Tenk deg at strømmen er en vare du kjøper. Du betaler både for varen og transporten for å få den fraktet hjem. Nettleien kan sammenlignes med fraktkostnaden. 

Nettleien er delt opp i flere deler:

Fastbeløp

Dette er et beløp som alle må betale for å være tilkoblet strømnettet uavhengig av hvor mye strøm man bruker.

Energiledd

Du betaler en pris per kWh du bruker. En som bruker mye strøm belaster strømnettet mer og betaler derfor en større del av kostnadene. Bruker du lite, betaler du mindre. Prisen per kWh er litt rimeligere på sommeren enn på vinteren.

Offentlige avgifter

Flere offentlige avgifter kreves inn via nettleien og inngår i energileddet. Ca halvparten av det du betaler i nettleie er offentlige avgifter.

  • Avgift til Energifondet - Avgiften går til et statlig fond som har som formål å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Fondets midler forvaltes av Enova.
  • Statens forbruksavgift - En offentlig avgift som kreves inn på vegen av skattedirektoratet
  • MVA - Det beregnes 25 % MVA på nettleien

Du finner fullstendig oversikt over alle våre priser i menyen til høyre.

Fordeling av offentlige avgifter og nettleie: