Nettleie (N100) - Priser for:
• Alle privatkunder
• Næringskunder med forbruk under 100 000 kWh/år*
             
 Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Energiledd   21,25   17,00   øre/kWh 
 Offentlige avgifter   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Forbruksavgift   19,26   15,41   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Privat)   1,25       øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Næring)       800,00   kr/år 
 Kapasitetsledd**   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 0-5 kW   205,00   164,00   kr/mnd 
 5-10 kW   350,00   280,00   kr/mnd 
 10-15 kW   493,75   395,00   kr/mnd 
 15-20 kW   638,75   511,00   kr/mnd 
 20-25 kW   783,75   627,00   kr/mnd 
 25-50 kW   1217,50   974,00   kr/mnd 
 50-75 kW   1941,25   1553,00   kr/mnd 
 75-100 kW   2663,75   2131,00   kr/mnd 
 100-150 kW   3748,75   2999,00   kr/mnd 
 150-200 kW   5195,00   4156,00   kr/mnd 
 200 kW -   7365,00   5892,00   kr/mnd 
 Ekstrakostnad for manuell strømmåler   Inkl.mva   Ekskl. mva     
 For kunder uten AMS-måler med   automatisk innhenting av målerstand   156,25   125,00   kr/mnd 

*Prisen gjelder også næringskunder med forbruk over 100 000 kWh dersom anlegget har hovedsikringer på 160 A og lavere ved 230 V eller 100 A og lavere ved 400 V.

**Månedsmaks er gjennomsnitt av dine 3 høyeste døgnmakser innenfor en kalendermåned. Månedsmaksen bestemmer hvor mye du skal betale i kapasitetsleddet. F.eks vil en månedsmaks på 7 kW tilsvare en pris på 350 kr. 

Nettleie Næring (NK1/NKR1) - Effekttariff lavspent*
             
 Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Energiledd vinter (november-mars)   6,25   5,00   øre/kWh 
 Energiledd sommer (april-oktober)   3,75   3,00   øre/kWh 
 Effektledd            
 Aktiv effekt vinter (november-mars)   60,94   48,75   kr/kW/mnd
 Aktiv effekt sommer (april-oktober)    44,68   35,74   kr/kW/mnd
 Fastbeløp   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Fastbeløp per måned   312,50   250,00   kr/mnd 
 Offentlige avgifter   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Forbruksavgift   19,26   15,41   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Privat)   1,25       øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Næring)       800,00   kr/år 
 Reaktiv effekt   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Alle kunder med effekttariff skal i tillegg avregnes for reaktiv effekt hvis cos φ er lavere enn 0,9. Effekten avregnes med foregående måneds høyest registrerte times effekt.   35,00   28,00   kr/kVar/mnd

*Prisen gjelder for næringskunder med forbruk over 100 000 kWh dersom anlegget har hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V. For anlegg som avregnes på denne måten installeres måleutstyr med automatisk avlesning.

 

Nettleie Høyspent (NNH1/NNHR)*
             
 Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Energiledd vinter (november-mars)   4,75   3,80   øre/kWh 
 Energiledd sommer (april-oktober)   3,00   2,40   øre/kWh 
 Effektledd            
 Aktiv effekt vinter (november-mars)   44,63   35,70   kr/kW/mnd
 Aktiv effekt sommer (april-oktober)    32,71   26,17   kr/kW/mnd
 Fastbeløp   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Fastbeløp per måned   625,00   500,00   kr/mnd 
 Offentlige avgifter   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Forbruksavgift   19,26   15,41   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Privat)   1,25       øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Næring)       800,00   kr/år 
 Reaktiv effekt   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Alle kunder med effekttariff skal i tillegg   avregnes for reaktiv effekt hvis cos φ er   lavere enn 0,9. Effekten avregnes med   foregående måneds høyest registrerte   times effekt.   18,75   15,00  

kr/kVar/mnd

 

*Prisen gjelder for anlegg der kunden selv eier høyspentanlegget og har egen tilknytningsavtale med nettselskapet. For anlegg som avregnes på denne måten installeres måleutstyr med automatisk avlesning.

 

Nettleie for anlegg uten måling (NSUM)*
             
 Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Energiledd vinter (november-mars)   6,25   5,00   øre/kWh 
 Energiledd sommer (april-oktober)   3,75   3,00   øre/kWh 
 Effektledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Aktiv effekt   60,94   48,75   kr/kW/mnd
 Fastbeløp   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Fastbeløp per måned   87,50   70,00   kr/mnd 
 Offentlige avgifter   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Forbruksavgift   19,26   15,41   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Privat)   1,25       øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Næring)       800,00   kr/år 

*Anlegg med fast og forutsigbart forbruk kan tilknyttes uten måler. Installert effekt kan ikke overstige 100 W og det skal være avtalt minimum brukstid for anlegget. Skatteetaten har fastsatt standard brukstid for aktuelle anleggstyper. I særskilte tilfeller gis det tillatelse til installert effekt opp til 500 W. Nærmere dokumentasjon av installasjonen må foreligge.

Gebyr ved manglende betaling
             
 Oppmøtegebyr   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Kan pålegges ved en varslet, rettmessig   stenging som ikke blir gjennomført etter   særskilt avtale med kunden.   912,50   730,00   kr 
 Påsettingsgebyr   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Ved gjenåpning av anlegg på dagtid.   2900,00   2320,00   kr 
 Påsettingsgebyr   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Ved gjenåpning av anlegg på dagtid −AMS måler som kan åpnes automatisk.   912,50   730,00   kr 

 

Godtgjørelse plusskunder (N100PLUSS/NKPLUSS)*
             
 Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Godtgjørelse innmating   -6,25   -5,00   øre/kWh 

*Plusskunde er en kunde som har installert strømproduksjonsutstyr som til tider produserer mer strøm enn de selv bruker. Innmating av overskuddsstrøm godtgjøres via nettleien, men Lede kjøper ikke overskuddsstrømmen, den må kunde selge til en strømleverandør. Typiske plusskunder vil være boliger med solpanel eller virksomheter som genererer energi i begrenset omfang.

Generell informasjon: 

  • Tariffer kan endres med 14 dagers varsel.
  • Opplysninger om beregningsgrunnlag og -prinsipper kan gis på forespørsel.
  • Norges vassdrags og energidirektorat (NVE-RME) er klageinstans ved tvistespørsmål i saker vedrørende nettleie.

Det tas forbehold om trykkfeil, endringer i offentlige avgifter og prisendringer. Prisene i denne oversikten er avrundet til 2 desimaler.