Ny nettleiemodell fra 1.1.2022

Fra nyttår blir det en ny prismodell for nettleie over hele landet. I prinsipp skal modellen gi incentiver til å bruke strømmen smartere enn i dag. Med teknologi kan vi enkelt bruke strømmen smartere og dermed redusere behovet for utbygging, noe som vil gi lavere nettleie og en god samfunnsøkonomi. 

Det viktigste du kan gjøre er å jevne ut strømforbruket ditt. Jo mindre belastning på nettet, jo mindre kostnad for nettleie.

Under viser vi eksempler på en vanlig strømdag for de fleste og hva en optimal strømdag vil bli i forhold til ny nettleiemodell. Vi har som i trafikken "rushtopper" på formiddag og ettermiddag. Istedenfor å benytte mange enheter med høy effekttopp samtidig (eks lade elbil, sette på vaskemaskin og induksjonstoppen samtidig), kan du kanskje vente med vaskemaskinen til du er ferdig med å lage mat og lade elbilen på kveld/natt? Du kan altså bruke like mye strøm, men fordele forbruket mer utover hele døgnet hvis det lar seg gjøre.  

 

Mer informasjon om hvordan Lede sin prismodell blir kommer utover høsten. I mellomtiden har vi samlet endel relevant informasjon i menyen til høyre. 

Du kan også lese mer om dette på NVE-RME sin nettside. 

Pris (gjelder frem til 1.1.2022)

Prisen på nettleie for bolig og fritidsbolig er akkurat nå 41,74 øre/kWh. Denne prisen gjelder fra september til april. I tillegg må du betale et fastbeløp på kr 287,50 i måneden. Nettleien varierer altså med forbruket ditt og dekker kostnadene Lede har til å bygge, drifte og vedlikeholde strømnettet.

Du må også kjøpe strøm fra en strømleverandør. Dette kommer i tillegg til nettleien. Tenk deg at strømmen er en vare du kjøper. Du betaler både for varen og transporten for å få den fraktet hjem. Nettleien kan sammenlignes med fraktkostnaden. 

Nettleien er delt opp i flere deler:

Fastbeløp

Dette er et beløp som alle må betale for å være tilkoblet strømnettet uavhengig av hvor mye strøm man bruker.

Energiledd

Du betaler en pris per kWh du bruker. En som bruker mye strøm belaster strømnettet mer og betaler derfor en større del av kostnadene. Bruker du lite, betaler du mindre. Prisen per kWh er litt rimeligere på sommeren enn på vinteren.

Offentlige avgifter

Flere offentlige avgifter kreves inn via nettleien og inngår i energileddet. Ca halvparten av det du betaler i nettleie er offentlige avgifter.

  • Avgift til Energifondet - Avgiften går til et statlig fond som har som formål å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Fondets midler forvaltes av Enova.
  • Statens forbruksavgift - En offentlig avgift som kreves inn på vegen av skattedirektoratet
  • MVA - Det beregnes 25 % MVA på nettleien

Du finner fullstendig oversikt over alle våre priser i menyen til høyre.

Fordeling av offentlige avgifter og nettleie: