Jordfeil kan oppstå både i elektriske apparater og i det elektriske anlegget. Slike feil kan i verste fall føre til brann og/eller berøringsfare (strømstøt). Det spesielle med slike feil er at de er vanskelige å lokalisere. Den samme jordfeilen kan bli målt og gi utslag hos alle som er tilkoblet samme transformatorstasjon.

Indikasjoner på at du har en jordfeil i ditt anlegg, kan være at jordfeilvarsler piper/blinker, jordfeilbrytere som løser ut eller at du får støt ved berøring av elektriske apparater, vannkraner, vannrør etc. Jordfeil kan også føre til at enkelte elektriske apparater ikke fungerer som de skal.

Har du mistanke om at det er jordfeil i ditt elektriske anlegg, er det viktig at du kontakter en registrert installasjonsvirksomhet for å finne og rette feilen. Dersom det viser seg at feilen ikke er i ditt anlegg, kan den være hos en nabo eller i Ledes distribusjonsnett. Da er det viktig at du gir oss beskjed om dette, slik at vi kan lokalisere feilen og pålegge utbedring der hvor feilen blir lokalisert.

Jordfeil kan meldes via dette skjema