Reserveplomber

Tilsendte plomber og samsvarserklæringer til måler skal benyttes dersom det utføres arbeid i et målepunkt som ikke medfører ny måler eller målerbytte. 

Når det er utført arbeid/beveget på målesløyfa skal tilkoblingsklemmer på måler ettertrekkes med riktig moment. 

Installatøren må ha full oversikt over tildelte plomber slik at de ikke kommer på avveie. Lede har oversikt over hvilke nummerserie som er sendt ut. 

Det fylles ut ny samsvarserklæring som festes med plombe til klemdeksel på måleren.
 
Alt arbeid som berører målepunktet er meldingspliktig.

Når en plombe har blitt benyttet så skal plombenummer registreres i eget felt (under ønskes utført dato) på melding i Elsmart. 

Send en e-post til meldinger@lede.no når det er behov for flere plomber, eller samsvarserklæringer.

Tilsendte plomber og samsvarserklæringer til måler skal benyttes dersom det utføres arbeid i et målepunkt som ikke medfører ny måler eller målerbytte. 

Når det er utført arbeid/beveget på målesløyfa skal tilkoblingsklemmer på måler ettertrekkes med riktig moment. 

Installatøren må ha full oversikt over tildelte plomber slik at de ikke kommer på avveie. Lede har oversikt over hvilke nummerserie som er sendt ut. 

Det fylles ut ny samsvarserklæring som festes med plombe til klemdeksel på måleren.
 
Alt arbeid som berører målepunktet er meldingspliktig.

Når en plombe har blitt benyttet så skal plombenummer registreres i eget felt (under ønskes utført dato) på melding i Elsmart. 

Send en e-post til meldinger@lede.no når det er behov for flere plomber, eller samsvarserklæringer.