Sikkerhetsregler

Installatøren har ansvar for å utpeke AFA (ansvarlig for arbeid) for det enkelte arbeidet. 

Før arbeidet starter skal det foretas en risikovudering som skal omfatte:

  • Sikker jobbanalyse
  • Bruk av personlig verneutstyr
  • Bruk av godkjent og kontrollert isolerverktøy
  • Personellets kyndighet
  • Øvrige lover, forskrifter og instrukser som kan være aktuelle

Installatøren har ansvar for å utpeke AFA (ansvarlig for arbeid) for det enkelte arbeidet. 

Før arbeidet starter skal det foretas en risikovudering som skal omfatte:

  • Sikker jobbanalyse
  • Bruk av personlig verneutstyr
  • Bruk av godkjent og kontrollert isolerverktøy
  • Personellets kyndighet
  • Øvrige lover, forskrifter og instrukser som kan være aktuelle