Pressekontaktene håndterer spørsmål fra pressen. Kundehenvendelser rettes til kundesenteret i Lede.

Lurer du på noe vedrørende strømstans, sjekk gjerne vårt kart over strømstanser her.