Logoen er Skagerak Energis mest verdifulle enkeltsymbol. Logoen har stor betydning for Skageraks omdømme og all bruk av Skagerak Energis logo bør benyttes med respekt.

Gode råd for bruk av Skagerak Energi logoen

  • Det er ikke tillatt å benytte selve symbolet ("kula") frittstående
  • Skagerak Energis logo kan justeres i størrelse, men husk å beholde riktige proporsjoner
  • Det skal være minimum 1/2 logokule i frisone rundt hele logoen
  • Fargelogo skal stå på hvit bakgrunn

I Skagerak Energis digitale profilmanual kan du laste ned ytterligere logovarianter og størrelser.
Tilgang til profilmanualen får du ved å kontakte kommunikasjonseksjonen i Skagerak Energi på firmapost@skagerakenergi.no.

Spørsmål vedrørende bruk av Skagerak Energi logo

  • Kontakt kommunikasjonsseksjonen i Skagerak Energi