Vi leder strømmen fram til 210 000 kunder i Vestfold, Grenland, Svelvik og Hjartdal. For å opprettholde en trygg og sikker strømforsyning foretar vi årlige befaringer av strømledningene. I år erstattes helikopterne med droner. 

– Det sparer tid, er tryggere og gir oss bedre oversikt, sier avdelingsleder for vedlikehold Morten Gøytil i Lede.  

Fra 31. august til 28. september bruker nettselskapet droner til å befare 11- og 22-kV høyspentledninger i Vestfold og Telemark. Arbeidet utføres av KVS Terratec, som tar i bruk en 8-rotorsdrone til befaringen langs ledningen. Dronen tar bilder av hvert enkelt mastepunkt. 

Flere fordeler

Som det første nettselskapet i landet befarte Lede hele ledningsnettet i en kommune med droner i 2020. I løpet av noen dager fikk nettselskapet komplett oversikt over hele ledningsnettet i Hjartdal, sammen med droneoperatørene fra KVS. Lede brukte også droner til befaring av hogst langs en 132 kilovolts regionalnettslinje mellom Hjartdal og Rød (i Skien) i januar 2021. 

Vedlikeholdsleder Morten Gøytil trekker fram fire gode grunner til å bruke droner framfor helikopter og manuelt tilsyn: 

  • Forbedret dokumentasjon. 
  • Økt sikkerhet for eget mannskap og tredjepartsmannskap. 
  • Kutt i co2-utslipp da dronene går på strøm og ikke har utslipp fra fossilt drivstoff. 
  • Mindre støy. Man unngår også å skremme opp vilt og husdyr, som kan skje ved helikopterflyvning.

Selv om bruken av droner blir stadig mer utstrakt bruker Lede fremdeles helikopter til enkelte operasjoner. 

- Vi satser hele tiden på det beste verktøyet til vårt bruk, og velger det som passer vårt behov. Det er underordnet hvilket verktøy det er, men vi ser stadig flere fordeler med bruk av droner, nå som den teknologiske utviklingen ivaretar våre sikkerhetsbehov, sier Gøytil. 

Dronen som brukes under linjebefaringen er ikke av den minste sorten. Fra vingetupp til vingetupp måler den 2,7 meter, og den veier 25 kilo. 

Droner og distribusjonsnett
-    Distribusjonsnettet starter på 11/22 kV (kilovolt) i transformatorstasjonene. Nettet som drives med spenninger på enten 11 eller 22 kV (kilovolt), kalles høyspenningsnettet.
-    Høyspenningsnettet i vårt forsyningsområde består av 1400 kilometer luftnett og 3000 kilometer kabelnett.
-    Droner er en samlebetegnelse på ubemannede luftfartøy som kan kontrolleres med fjernstyring eller fly autonomt ved hjelp av programvare, sensorer og GPS.
-    I Ledes område skanner dronene fra KVS nettet med laser for å gi nøyaktig informasjon om plassering, vegetasjon skader, høyder over terreng og nærføringer. 
-    Dronebefaringen foregår i tidsrommet 31. august til 28. september.