Nettselskapene har blitt kritisert for at tidligere prismodeller har vært vanskelige å forstå. Dette har Lede tatt på alvor, og presenterer nå en modell som kun har ett variabelt ledd, nemlig kapasitetsleddet. 

– Det har vært et hovedpoeng å få modellen enklere, og det håper vi kundene våre
setter pris på, sier Øivind Askvik, administrerende direktør i Lede.

– Det eneste de trenger å tenke på for å holde nettleien nede er å holde det samtidige strømforbruket så lavt som mulig.

mannHva er nytt?

Nettleien vil bestå av to ledd.

Kapasitetsleddet erstatter fastleddet og beregnes på bakgrunn av hvor mye strøm som brukes samtidig, med andre ord hvor mye kapasitet kunden trenger. Kunder som bruker strøm jevnt over døgnet kommer bedre ut av det enn kunder som bruker høy kapasitet over kort tid. Energileddet vil som tidligere bli beregnet med en pris per kilowattime. Prisen vil være den samme gjennom døgnet, hele året. Dette er valgt for å gjøre prismodellen så enkel som mulig. 

– Med dette får kunden kun ett prissignal fra oss, og det går på å bruke strøm så jevnt som mulig over døgnet, sier Askvik. 

Informasjon om ny prismodell sendes ut til Ledes kunder og finnes på nettsiden lede.no. Der ligger det også en kalkulator hvor man kan se sin forventede nettleie basert på egen forbrukshistorikk. 

Prøv Ledes nettleiekalkulator her (innlogging via Min side).

Summen av nettleie påvirkes ikke

Det er myndighetene v/ RME som bestemmer nettselskapenes samlede inntekter. Den nye modellen for nettleie endrer ikke på dette, så totalt sett blir endringen hverken dyrere eller billigere for kundene. 

– Modellen omfordeler imidlertid noe, sånn at de som krever mest kapasitet i nettet
må betale noe mer, og de som belaster nettet minst, betaler noe mindre, avslutter
Øivind Askvik.