Fra årsskiftet setter Skagerak Nett ned nettleien til sine kunder. For en husholdningskunde med et strømforbruk på 20 000 kWh per år reduseres nettleien med 102 kroner på årsbasis.

- Det er kanskje ikke en veldig stor nedgang, men siden forbruksavgiften for elektrisk kraft samtidig øker mer enn konsumprisindeksen er reduksjonen fra Skagerak Nett litt større enn man kan få inntrykk av, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes.

Nettleien uavhengig av strømprisen

Reduksjonen skyldes blant annet reduserte kostnader i Statnetts overliggende transmisjonsnett. Omnes forteller at nettleien ikke henger sammen med strømprisene og påpeker at denne sammenhengen er ekstra tydelig i år.

- Nettleien går til drift og vedlikehold av strømledninger og kabler og er helt løsrevet fra selve produksjonen av kraften. Så selv om 2020 har vært et år med høy produksjon og svært lave kraftpriser, spiller det i liten grad inn på nettleien.

Nettleien reduseres for alle kunder, men mest for næringskunder som betaler for effekt, siden effektleddet reduseres for disse.

Mye avgifter

Omnes forteller at de offentlige avgiftene vil utgjøre 50 prosent av nettleiekostandene ved et forbruk på 20 000 kWh.

- De offentlige avgiftene fordeler seg på forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift. 
I tillegg til nettleien har kundene utgifter til strøm.

- Litt grovt sett pleier vi å si at av den totale strømregningen er en tredjedel utgifter til strøm, en tredjedel til nettleie og en tredjedel avgifter, forklarer kommunikasjonssjefen.

Om nettleien

Nettdirektør Øivind Askvik forteller at det er myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fastsetter hvor store inntekter nettselskapene kan ha.

- Nettleien fastsettes ut ifra nettselskapets inntektsramme. Inntektsrammen er det NVE som bestemmer blant annet basert på hvor effektivt nettvirksomheten drives, forklarer han. 

Nettselskapene har monopol i sine områder og NVE gjennomgår derfor årlig deres regnskap for å sikre at de ikke utnytter sin monopolstilling. Nettselskapene fastsetter prisen de enkelte kundene skal betale, men de totale inntektene skal ikke være over grensen NVE har fastsatt for selskapet.

Se priser og les mer om nettleien her.