Pressemelding Skagerak Nett 21.9.2018 kl 11.00

Venter uvær - øker beredskap

Det meldes om kraftig uvær med stort skadepotensial over Sør- og Østlandet det kommende døgnet. Skagerak Nett setter full beredskap fra fredag 21.9.2018 kl. 14.00. Dette innebærer at alt tilgjengelig mannskap forberedes for å rette feil som kan oppstå i nettet i Vestfold og Grenland.

- Pågående arbeider begrenses til det absolutt nødvendige, og nettet koples om for å være mest mulig robust før uværet setter inn. Lager og biler fylles opp med materiell og utstyr, slik at vi er best mulig rustet, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes.

Driftssentralen og feilmeldingstjenesten bemannes opp. Det kan likevel i perioder være vanskelig å komme igjennom på telefon. Skagerak Nett oppfordrer derfor publikum til å bruke  avbruddskartet for å følge med på feilsituasjonen.

- Vi minner om at ledninger som blir liggende på bakken kan være strømførende. Det medfører livsfare å komme i kontakt med disse, understreker Omnes.

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes mob.957 67 947