Med ny teknologi skal vi teste bruk av strøm på smartere måte, uten at det påvirker komforten vår.

Hvis vi lar være å bruke alle elektriske enheter samtidig eller å lade bilen umiddelbart etter jobb, slipper vi å bygge ut strømnettet bare for å dekke strømbehovet i «rushtidene».

Litt smartere, mer fleksibelt.