Presentasjon av StrømFleks prosjektet

Presentasjon av StrømFleks prosjektet

StrømFleks gir kunder mulighet til å være med å teste systemer for effektiv styring av strøm.