Gjennom å ta i bruk smart teknologi og styringssystemer er det mulig å fordele døgnets strømforbruk uten at dette går på bekostning av komforten. Rett og slett bruke strømmen litt smartere. Litt mer fleksibelt. 

Prosjektet er ett av åtte storskala demoprosjekter av framtidens energisystemer som har fått støtte fra Enova. Lede er prosjekteier, og prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med SINTEF Energi, Horten Kommune, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Format Eiendom og Aidon.

StrømFleks skal teste ut systemer for effektstyring av strøm – og hvor mye nettet kan effektiviseres med mer fleksibelt strømbruk. Både boliger, næringsbygg og ladestasjoner for El-bil skal være med i testen. Prosjektet involverer fire forskjellige delprosjekter basert på forskjellige typer kunder.

Totalt er det planlagt fire aktiviteter (BoligFleks-ByggFleks-BilFleks=StrømFleks) for test av nett- og kundenytte. De tre første aktivitetene omhandler ulike kundetyper (bolig, næringsbygg og parkeringsanlegg/elbil) og siste aktivitet fokuserer på koordinert styring av ulike fleksible ressurser hos de ulike kundetypene – til nytte for kraftnettet innenfor et begrenset nettområde/nabolag.

Demoprosjektet var planlagt med en varighet på litt over 3,5 år, med start i 2019 frem til 2022. Fokus er å installere styringsteknologi hos husholdningskunder og bruke denne gjennom prosjektperioden. 

Prosjektet forlenges ut 2023. Det gir oss bedre mulighet til å måle resultater ved, bruk av teknologien, innføring av effektbasert tariff for husholdningskunder og ikke minst situasjonen med høye strømpriser.

Smarthusløsningen som tas i bruk av deltakere i prosjektet gir muligheten til å styre strømbruken direkte via Futurehome app’en. I appen kan du enkelt følge med på eget strømforbruk i sanntid, samt per tilkoblede enhet. AMS-måleren er tilkoblet Smarthub og viser hele boligens forbruk.

Smarthub og enheter for styring av varmtvannsbereder, varmekabler og varmepumpe er avtalt satt opp av installatøren Videoen under forklarer kort hvordan du kan bruke appen for å styre og følge med på ditt forbruk.  

Videoen under forklarer kort hvordan du kan bruke appen for å styre og følge med på ditt forbruk.  

For deltakelsen i StrømFleks er det installert funksjonen «FlexEnergi» på din Futurehome Smarthub. Du finner denne under Playground i Futurehome appen. 
Installatøren har satt den opp, og valgt de enhetene som er installert i din bolig. Sammen med installatøren har du gitt samtykke til å starte Flex funksjonen som gir Lede anledning til å utnytte fleksibilitet i din bolig. 

Tilgjengelig fleksibilitet i din bolig er nøkkelfaktoren i Strømfleks prosjektet, vi har behov for at alle enheter er tilgjengelig i FlexEnergi gjennom hele prosjektperioden.