Burde kraftprodusentene spart mer vann i magasinene?