Varigheten for et langvarig avbrudd i strømforsyningen regnes fra det tidspunktet Lede først fikk melding om avbruddet, eller Lede visste eller burde ha visst at avbruddet fant sted sted.  Avbruddet opphører når normal strømforsyning er gjenopprettet. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende hvis ikke normal strømforsyning opprettholdes i to timer sammenhengende.

Kompensasjon utbetales etter følgende nasjonale satser fastsatt av NVE:
Grunnbeløp for 12 timerTillegg per hele time utover 12 timer
Boligkr 500kr 40
Fritidsboligkr 125kr 10

Vær oppmerksom på

  • Kompensasjon utbetales automatisk på en av de første nettleiefakturaene etter avbruddet.
  • Du trenger ikke søke om kompensasjon.
  • Beregnet årlig kompensasjon kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie inneværende år.
  • Kompensasjon utbetales per målepunkt.
  • Det gis ikke kompensasjon for næringsanlegg, kun for boliger og fritidsboliger.
  • Hvis elektrisk utstyr blir ødelagt på grunn av strømbrudd må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap angående erstatning.