Kunder med anlegg med hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V kan inngå avtale om fleksibelt forbruk.

 

Rabatt for fleksibelt forbruk
 (Gjelder anlegg tilknyttet i lavspent distribusjonsnett med tariff NK)
             
 Effektledd - ordinær pris   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Aktiv effekt vinter (november-mars)   60,94   48,75   kr/kW/mnd 
 Aktiv effekt sommer (april-oktober)    44,68   35,74   kr/kW/mnd 
 Fast rabatt i hht utkoblingsavtale   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Vinter (november-mars)   18,29   14,63   kr/kW/mnd 
 Sommer (april-oktober)   13,38   10,72   kr/kW/mnd 
 Rabatt ved utkobling iverksatt av Lede   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Vinter (november-mars)   39,61   31,69   kr/kW/mnd 
 Sommer (april-oktober)   29,04   23,23   kr/kW/mnd 
Rabatt for fleksibelt forbruk
 (Gjelder anlegg  tilknyttet i høyspent distribusjonsnett med tariff NNH)
             
 Effektledd - ordinær pris   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Aktiv effekt vinter (november-mars)   44,63   35,70   kr/kW/mnd 
 Aktiv effekt sommer (april-oktober)    33,38   26,17   kr/kW/mnd 
 Fast rabatt i hht utkoblingsavtale   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Vinter (november-mars)   13,39   10,71   kr/kW/mnd 
 Sommer (april-oktober)   9,81   7,85   kr/kW/mnd 
 Rabatt ved utkobling iverksatt av Lede   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Vinter (november-mars)   29,01   23,21   kr/kW/mnd 
 Sommer (april-oktober)   21,26   17,01   kr/kW/mnd 

* Gjelder fra inngåelse av avtale om fleksibelt forbruk. Rabatten inngår uavhengig av om det foretas utkoblinger eller ikke. Nettleiens effektdel avregnes etter registrerte maksimal effekt per måned målt per time. 

** Gjelder i 12 mnd etter utkobling. Etter en aktivert utkobling vil rabatten gjelde fra aktuell måned + 11 måneder. 

Generelle vilkår

  • Kunden må selv bekoste og ivareta utstyr og stille personell for varsling og fysisk utkobling enten automatisk eller manuelt
  • Kunden er til enhver tid ansvarlig for at meldinger fra nettselskapet kan mottas og at anlegget kan kobles ut
  • Det er et absolutt krav at det ikke registreres forbruk på anlegget når utkobling er iverksatt
  • Det vil under spesielle omstendigheter kunne gis tillatelse til at utkoblingsavtalen fravikes. Dette gjelder for eksempel omfattende vedlikeholdsarbeider/ombygging av oljefyrte kjeler. Kunde er ansvarlig for å varsle nettselskapet minimum 14 dager før arbeid starter. Kunde skal kontrollere at bekreftelse på denne henvendelsen er gitt fra nettselskapet
  • Det er kundens ansvar å kontrollere at anlegget blir innkoblet igjen etter en utkobling. Hvis feil oppstår må nettselskapet varsles snarest mulig. Konsekvenser av slike feil, som medfører at kunden blir frakoblet i en lengre tidsperiode enn avtalen tilsier, vil ikke medføre erstatningsansvar for nettselskapet som følge av for lang utkoblingstid
  • Avtale om fleksibelt forbruk skal inngås skriftlig og vil gjelde fra den dato avtalen er signert av begge parter
  • Forespørsel om avtale om fleksibelt forbruk kan sendes til kundeservice@lede.no

Det tas forbehold om trykkfeil, endringer i offentlige avgifter og prisendringer. Prisene i denne oversikten er avrundet til 2 desimaler.