Prisen på leveringsplikt er høyere enn en vanlig strømavtale. Det lønner seg derfor å velge en strømleverandør så raskt som mulig. Sammenlign strømavtaler på Forbrukerrådets prisportal www.strompris.no.

Leveringsplikt (LPT)
             
Pris per kWh   Inkl. mva   Ekskl. mva    
Spotpris prisområde NO2    *   *    
Påslag   6,25   5,00   øre/kWh

*Leveringsplikt avregnes på timenivå, ut fra gjeldende spotpris i prisområde NO2.

Les mer om leveringsplikt på NVEs nettside.