Varigheten for et langvarig avbrudd i strømforsyningen regnes fra det tidspunkt Lede først fikk melding om avbruddet, eller Lede visste eller burde ha visst at avbruddet fant sted sted.  Avbruddet opphører når normal strømforsyning er gjenopprettet. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende hvis ikke normal strømforsyning opprettholdes i to timer sammenhengende.

Kompensasjon utbetales etter følgende satser gitt av NVE:
Kompensasjon avbrudd over 12 timerAvbrudd 12 timerPer time utover 12 timer
Boligkr 500kr 40
Fritidsboligkr 125kr 10

Vær oppmerksom på

  • Kompensasjon utbetales automatisk på en av de første nettleiefakturaene etter avbruddet
  • Du trenger ikke lenger søke om kompensasjon
  • Beregnet årlig kompensasjon kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie inneværende år.
  • Kompensasjon utbetales per målepunkt
  • Det gis ikke kompensasjon for næringsanlegg, kun anlegg som blir brukt til bolig og fritidsbolig
  • Dersom elektrisk utstyr blir ødelagt på grunn av strømbrudd må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap angående erstatning.