Med effekt mener vi den mengde strøm som brukes på en gang. Det kan også forklares som omsatt energi per tidsenhet.

Strømnettet må dimensjoneres for det tidspunktet i året da kundene bruker mest strøm. På samme måte som kundens eget elektriske anlegg med kabler og sikringer må være store nok til å takle den mengde strøm som kunden bruker til enhver tid, må også kabler og komponenter i strømnettet ute være store nok til å kunne transportere nok strøm til kundens anlegg. Det er derfor dette maksimalforbruket som er utgangpunktet for hvilket nett man trenger og dermed også hvor mye nettet koster å bygge.  tidsenhet.

Maksimalforbruket, som også kalles effekt, måles i kilowatt (kW).

Hvorfor effekttariff?

Hvis en kunde har et maksimalforbruk på 2500 kW og dette forbruket står på en time har kunden brukt 2500 kWh (kilowattimer). En annen kunde har kanskje et maksimalforbruk på 100 kW. Dette forbruket må stå på i 25 timer før denne kunden har brukt 2500 kWh. En kunde med maksimalforbruk på 2500 kW trenger naturlig nok et mye kraftigere nett enn en kunde med maksimalforbruk på 100 kW.

Det er derfor rimelig at kunden betaler nettleie ut fra hvor mye nett man trenger.

Reaktiv effekt

Reaktiv effekt (også kalt blindeffekt) er en type effekt som vi ikke får gjort nytte av, men som tar plass i strømnettet vårt og fører til unødvendig energitap i strømledningene. 

I systemer for vekselstrøm oppstår det en type elektrisk effekt som bare sirkulerer i kraftsystemet og som dermed ikke kan omformes til andre energiformer som varme og lys eller tjene andre nyttige hensikter. Det kan sammenlignes med skum i et ølglass (alkoholfritt sådan). Skummet tar plass, men er til liten nytte.

For alle anlegg som tildeles effekttariff skal også uttak av reaktiv effekt (kVAr) måles.