Inntektsramme

Nettselskapene har monopol på overføring av strøm og er derfor strengt regulert av myndighetene. Lede eier nettet i Grenland, Vestfold og Hjartdal og har ansvar for drift, vedlikehold og utbygging i dette området. Det er nettselskapene selv som fastsetter nettleien, men NVE kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det er lov til. NVE fastsetter en grense for hvor høye inntekter et nettselskap kan ha, såkalt inntektsramme. Inntekstrammen justeres årlig.

Hvis nettselskapets inntekter er høyere enn inntektsrammen skal pengene tilbakeføres til kundene i form av redusert nettleie i de kommende år. Blir nettselskapets inntekter lavere enn bestemt av NVE kan de manglende inntektene hentes inn fra kundene i form av økt nettleie de kommende år.

Hvordan bestemmes prisen?

Når Lede skal fastsette prisen kundene betaler i nettleie, lages det en beregning over antatt totalt strømforbruk i vårt område for kommende år. Inntekstrammen fordeles så på antall kunder og det totale antatte forbruket. Dette regnestykket gir prisen du som kunde betaler i nettleie.

Her finner du oversikt over prisene.

Les mer om fastsettelse av nettleie på www.nve.no