Hvordan måles effekt?

Postboks 80
3901 Porsgrunn
Org.nr 979 422 679