Typiske kunder i regionalt distribusjonsnett er store forbrukskunder, industri, produsenter som leverer inn i vårt nett og nabonett som vi utveksler med. I tillegg utveksler vi med transmisjonsnettet. Transmisjonsnettet er et landsomfattende nett for overføring og transformering av strøm. I Vestfold og Telemark eies det i hovedsak av Statnett.

Nettleien i regionalt distribusjonsnett har følgende struktur:

Faste ledd
Prisen på regionalnett-tariffens faste ledd blir beregnet ut fra kostnadene til transmisjonsnettet og kostnadene vi har i eget regionalt distribusjosnett. Det er to kundegrupper for forbruk på hvert nettnivå i regionalt distribusjonsnett, stort forbruk og øvrig forbruk.

Produsenter betaler for innmating og systemdriftkostnader.

Energiledd
Energileddet er bruksavhenging og skal reflektere systembelastningen den enkelte kunde påfører nettet. Energileddet skal gjenspeile de marginale tapskostnadene en kunde påfører nettet ved å ta ut eller levere inn kraft.