Prisen på leveringsplikt er høyere enn en vanlig strømavtale. Det lønner seg derfor å velge en strømleverandør så raskt som mulig. Sammenlign strømavtaler på Forbrukerrådets prisportal www.strompris.no.
Prisoversikt for strøm på leveringsplikt

*Leveringsplikt avregnes på timenivå, ut fra gjeldende spotpris i prisområde NO2.

Les mer om leveringsplikt på NVEs nettside.