Alle priser for næringskunder er oppgitt uten merverdiavgift.

Nettleie (N100)

Gjelder for kunder med forbruk under 100 000 kWh/år. Gjelder også for næringskunder med forbruk over 100 000 kWh dersom anlegget har hovedsikringer på 160 A og lavere ved 230 V eller 100 A og lavere ved 400 V.

Nettleien består av flere deler; kapasitetsledd, energiledd og offentlige avgifter. Les mer om dette her.

Prisoversikt kapasitetsledd
Fra 0 til 5 kW210,00 kr/mnd
Fra 5 til 10 kW359,00 kr/mnd
Fra 10 til 15 kW506,00 kr/mnd
Fra 15 til 20 kW655,00 kr/mnd
Fra 20 til 25 kW803,00 kr/mnd
Fra 25 til 50 kW1248,00 kr/mnd
Fra 50 til 75 kW1989,00 kr/mnd
Fra 75 til 100 kW2730,00 kr/mnd
Fra 100 til 150 kW3842,00 kr/mnd
Fra 150 til 200 kW5324,00 kr/mnd
Fra 200 kW7548,00 kr/mnd

 

Prisoversikt energiledd og offentlige avgifter
Energiledd21,78 øre/år
Avgift Energifondet800,00 kr/år            
Forbruksavgift jan-mar9,51 øre/kWh
Forbruksavgift apr-des16,44 øre/kWh

 

Ekstrakostnad for manuelt avlest måler
Nettleie manuell avlesning125,00 kr/mnd                  

 

Nettleie NK1/NKR - Effekttariff lavspent

Gjelder for kunder med forbruk over 100 000 kWh/år dersom anlegget har hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V.

Prisoversikt Nettleie NK1/NKR
Fastbeløp250 kr/mnd
Energiledd vinter (okt-mar)5,50 øre/kWh
Energiledd sommer (apr-sept)3,50 øre/kWh
Effektledd aktiv effekt vinter (okt-mar)62,45 kr/kW/mnd
Effektledd aktiv effekt sommer (apr-sep)45,78 kr/kW/mnd
Forbruksavgift jan-mar9,51 øre/kWh
Forbruksavgift apr-des16,44 øre/kWh
Avgift Energifondet800 kr/år
Reaktiv effekt*28 kr/kVar/mnd

* Alle kunder med effekttariff (NK1) skal i tillegg avregnes for reaktiv effekt (NKR) hvis cos φ er lavere enn 0,9. Effekten avregnes med foregående måneds høyest registrerte times effekt.

 

Nettleie Høyspent (NNH1/NNHR)

Prisen gjelder for anlegg der kunden selv eier høyspentanlegget og har egen tilknytningsavtale med nettselskapet. 

Prisoversikt Nettleie Høyspent NNH1/NNHR
Fastbeløp500 kr/mnd
Energiledd vinter (okt-mar)3,80 øre/kWh
Energiledd sommer (apr-sept)2,40 øre/kWh
Effektledd aktiv effekt vinter (okt-mar)45,73 kr/kW/mnd
Effektledd aktiv effekt sommer (apr-sep)33,52 kr/kW/mnd
Forbruksavgift jan-mar9,51 øre/kWh
Forbruksavgift apr-des16,44 øre/kWh
Avgift Energifondet800 kr/år
Reaktiv effekt*15 kr/kVar/mnd

* Alle kunder med effekttariff (NK1) skal i tillegg avregnes for reaktiv effekt (NKR) hvis cos φ er lavere enn 0,9. Effekten avregnes med foregående måneds høyest registrerte times effekt.

 

Nettleie for anlegg uten måling (NSUM)

Anlegg med fast og forutsigbart forbruk kan tilknyttes uten måler. Installert effekt kan ikke overstige 100 W og det skal være avtalt minimum brukstid for anlegget. Skatteetaten har fastsatt standard brukstid for aktuelle anleggstyper. I særskilte tilfeller gis det tillatelse til installert effekt opp til 500 W. Nærmere dokumentasjon av installasjonen må foreligge.

Prisoversikt Nettleie anlegg uten måling
Fastbeløp70 kr/mnd
Energiledd vinter (okt-mar)5,50 øre/kWh
Energiledd sommer (apr-sept)3,50 øre/kWh
Effektledd aktiv effekt62,45 kr/kW/mnd
Forbruksavgift jan-mar9,51 øre/kWh
Forbruksavgift apr-des16,44 øre/kWh
Avgift Energifondet800 kr/år

 

Andre kostnader 

Gebyr ved manglende betaling
Oppmøtegebyr*765,00 kr
Påsettingsgebyr**2435,00 kr
Påsettingsgebyr AMS-måler som kan åpnes automatisk**765,00 kr                                       

* Kan pålegges ved en varslet rettmessig stenging som ikke blir gjennomført etter særskilt avtale med kunden.

** Ved åpning på dagtid

 

Generell informasjon

  • Det beregnes 25% mva på alle priser.
  • Tariffer kan endres med 14 dagers varsel.
  • Opplysninger om beregningsgrunnlag og -prinsipper kan gis på forespørsel.
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE-RME) er klageinstans ved tvistespørsmål i saker vedrørende nettleie.

Det tas forbehold om trykkfeil, endringer i offentlige avgifter og prisendringer. Prisene er avrundet til 2 desimaler i våre prisoversikter.

Fullstendig prisoversikt kan lastes ned som pdf her. (198KB)