Alle priser for privatkunder er oppgitt inklusiv merverdiavgift.

Nettleie (N100) for bolig og fritidsbolig

Nettleien består av flere deler; kapasitetsledd, energiledd og offentlige avgifter. Les mer om dette her.

Prisoversikt kapasitetsledd
Fra 0 til 5 kW262,50 kr/mnd
Fra 5 til 10 kW448,75 kr/mnd
Fra 10 til 15 kW632,50 kr/mnd
Fra 15 til 20 kW818,75 kr/mnd
Fra 20 til 25 kW1003,75 kr/mnd
Fra 25 til 50 kW1560,00 kr/mnd

Klikk her for å se pris på kapasitetsledd over 50 kW. (PDF, 198KB)

Prisoversikt energiledd
Energiledd       27,23 øre/kWh
Prisoversikt offentlige avgifter
Avgift Energifondet1,25 øre/kWh              
Forbruksavgift jan-mar11,89 øre/kWh
Forbruksavgift apr-des20,55 øre/kWh
Sum energiledd og offentlige avgifter (bolig/fritidsbolig)
Januar-mars40,37 øre/kWh
April-desember49,03 øre/kWh

 

Ekstrakostnad for manuelt avlest måler
Nettleie manuell avlesning156,25 kr/mnd                  

 

Andre kostnader 

Gebyr ved manglende betaling
Oppmøtegebyr*956,25 kr
Påsettingsgebyr**3043,75 kr
Påsettingsgebyr AMS-måler som kan åpnes automatisk**956,25 kr                                       

* Kan pålegges ved en varslet rettmessig stenging som ikke blir gjennomført etter særskilt avtale med kunden.

** Ved åpning på dagtid

 

Generell informasjon

  • Alle priser til privatkunder er oppgitt inklusiv mva (25%)
  • Tariffer kan endres med 14 dagers varsel.
  • Opplysninger om beregningsgrunnlag og -prinsipper kan gis på forespørsel.
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE-RME) er klageinstans ved tvistespørsmål i saker vedrørende nettleie.

Det tas forbehold om trykkfeil, endringer i offentlige avgifter og prisendringer. Prisene er avrundet til 2 desimaler i våre prisoversikter.

Fullstendig prisoversikt kan lastes ned som pdf her. (198KB)