Er det mulig å bygge et produksjonsanlegg for plusskunder, for eksempel ved hjelp av batterier, slik at kundene også har strøm ved en strømstans?