Søknad om utbygging

Lede behandler personopplysninger etter gjeldende lov. For mer informasjon se Personvern

 

1 - Felles saksopplysninger

Søknaden sendes på vegne av

Kontaktperson som representerer søker

Rådgiver eller el. installatør for tekniske avklaringer (dersom aktuelt)

Anleggets lokalisering

Gjelder søknaden nytt anlegg eller utvidelse av eksisterende anlegg? *
 

Prosjektinformasjon for forenklet modenhetsvurdering

Alle forespørsler over 1 MW skal modenhetsvurderes. For alle forespørsler på 5MW eller mindre gjennomføres en forenklet versjon, og dere gis mulighet til utfyllelse allerede ved første innmelding. Å fylle ut opplysningene for modenhetsvurdering er helt frivillig, og kan gjøres igjen på et senere tidspunkt dersom prosjektet ikke er tilstrekkelig modent på nåværende tidspunkt.

Dato for innsendt modenhetsinformasjon vil utgjøre grunnlaget for køplass dersom det foreligger flere forespørsler om tilknytning på samme lokasjon.

Milepæler

Milepælene skal benyttes til å følge opp fremdriften til prosjektet ved en eventuell reservasjon av nettkapasitet.

Avtaler og tillatelser

Finansiering

Spesifiseringer