Med tilknytning av mindre anlegg menes

  • Tilknytning av nye bygg i eksisterende boligfelt
  • Endringer i elektriske anlegg i eksisterende bygg
  • Endringer i kapasitet i eksisterende tilknytninger
  • Oppsett av elbilladere
  • Tilknytning av solcelleanlegg. Søknad om tiltak skal alltid gjennom registrert elektroinstallat

Elektroinstallatør sender nødvendig melding til Lede via Elsmart. Behandlingstid hos Lede er inntil 30 dager fra melding foreligger. For å redusere behandlingstiden oppfordrer vi til å fylle inn all relevant informasjon i meldingen.