Opptak av workshopen kan du se her:

 

Dersom du har problemer med sendingen kan du prøve her: https://vimeo.com/event/2637242

Agenda

Informasjon om StrømFleks

  • Prosjektets mål, aktiviteter og resultater så langt. 
  • Tips om sparing
  • Min side – gjennomgang

Futurehome

  • Informasjon om smarthusløsningen, visning av skjerm og funksjonalitet i appen. 
  • Automasjon 
  • Kobling mot strømpris

Pause

Ny funksjonalitet

  • Hvordan holde seg innenfor en gitt effekt, ref den nye nettleiemodellen. Hva er viktigst i forhold til å redusere effekttoppene.
  • Integrasjon med Nordpool (spotpris)
  • Utfordringer med HAN brikken – hva er lurt å gjøre

Spørsmål