Ny transformatorstasjon peker seg ut som beste løsning for å tilknytte ny kraft

På oppdrag fra NVE har Lede og Drangedal Everk utredet alternative nettløsninger for å tilknytte ny produksjon og forsyne nye hyttefelt i området. Utredningen konkluderte med at dersom det kommer mye ny småkraftproduksjon i Drangedal og Nissedal, så bør det bygges en ny transformatorstasjon. Forsterkning av eksisterende nett vil ikke være en fullgod løsning.

Ny stasjon tilknyttes "Brokkeledningene"

"Tørdal stasjon" tilknyttes den såkalte " Brokkeledningene"  i Tørdal i Drangedal. "Brokkeledningene" er kraftlinjer på regionalnettsnivå som går fra Brokke i Setesdalen til Bolvik transformatorstasjon nord for Herre. En ny regionalnettsstasjon i Tørdal vil sørge for at kraftproduksjonen kan leveres ut på regionalnettet og transporteres til der den skal benyttes. Samtidig vil stasjonen sørge sikker leveranse av strøm til nye hyttefelt.

En digital transformatorstasjon

Nye Tørdal transformatorstasjon blir en digital transformatorstasjon med et heldigitalt kontrollsystem (ABB Ability) fra ABB. Tradisjonelle kobberkabler byttes ut med fiberopptikk som sender måle- og statussignaler samt kommandoer digitalt. Stasjonen blir en av de første som tar i bruk den ny teknologien i Norge. Digitaliseringen av transformatorstasjoner forenkler og forbedrer driften samtidig som sikkerheten øker. 

Mange aktører med planer om ny kraftproduksjon

Det er flere aktører som planlegger nye småkraftverk eller utvidelser av eksisterende kraftverk. Totalt sett har NVE gitt tillatelser (konsesjon) på ny småkraft i området på cirka 19 MW. Videre er det småkraftpotensiale i området på ytterligere cirka 10 MW. Hvor mye av dette som blir bygget ut er likevel usikkert. Lede har tilknytningsplikt og ønsker å legge til rette for vekst i regionen. Stasjonen blir utformet slik at den med enkle grep kan skaleres for ytterligere tilkoblinger.

Stasjonen vil bli satt i drift 01.05.2020.