Plusskunde (N100PLUSS/NKPLUSS)*
             
 Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Godtgjørelse innmating   -6,88   -5,50   øre/kWh 

*Plusskunde er en kunde som har installert strømproduksjonsutstyr som til tider produserer mer strøm enn de selv bruker. Innmating av overskuddsstrøm godtgjøres via nettleien, men Lede kjøper ikke overskuddsstrømmen, den må kunde selge til en strømleverandør. Typiske plusskunder vil være boliger med solpanel eller virksomheter som genererer energi i begrenset omfang.

 

Prosument (NDIPROS/NKPROS)*
             
Energiledd            
Godtgjørelse innmating   -6,88   -5,50   øre/kWh
Faste ledd innmating   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Fastledd innmating å betale**   1,86   1,49   øre/kWh

*Prosument er en kunde som har både produksjon og forbruk bak tilknytningspunktet og som produserer og leverer inn mer enn plusskundeordningen tillater (100 kW). Denne tariffen gjelder for anlegg som leverer strøm inn i Ledes lokale distribusjonsnett fra 100 kWh/h. I tillegg faktureres ordinær nettleie (N100/NKR1). Innmating av overskuddsstrøm godtgjøres via nettleien, men Lede kjøper ikke overskuddsstrømmen, den må kunde selge til en strømleverandør.

**Beregnes ut fra gjennomsnittet av de 10 siste års innmating. 

Klikk her for å se eksempel på beregning av fastledd for prosumentkunde. (XLSX, 57KB)

 

Innmatingstariff (ND1)*
             
Energiledd            
Områdepris for avregningsperiode (øre/kWh) X marginaltapssats
Faste ledd innmating   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Fastbeløp innmating å betale**   1,86   1,49   øre/kWh

*Gjelder for næringskunder med anlegg som leverer mer enn 1 GWh/år inn i Ledes lokale distribusjonsnett. Gjelder også for alle kraftstasjoner.

**Beregnes ut fra gjennomsnittet av de 10 siste års innmating.