Prosess for tilknytning av mellomstore anlegg

Lede har faste rutiner for bestilling og gjennomføring av prosjekter. Her viser vi prosessen for tilknytning av mellomstore anlegg, fra forespørsel til ferdigstillelse.

Stegene i tilknytningsprosessen må gjennomføres i rekkefølgen vist her. Se informasjon om hvert enkelt steg lenger ned. Ledes frister er veiledende og det kan ta lenger tid enn angitt i figuren.

Lysegrønne steg viser kundens aktiviteter. Mørkegrønne steg viser Ledes aktiviteter.

Steg 1 Forespørsel fra kunde

Illustrasjon av steg i tilknytningsprosessenKunde sender en forespørsel om tilknytning via installatør (installasjonsmelding i Elsmart) eller søknadskjema.

Det er viktig at kunde sender forespørsel så tidlig som mulig for å unngå forsinkelser i prosessen.

Når Lede mottar en forespørsel tildeles denne til en av våre saksbehandlere.

Søknadskjema

 

Steg 2 Utarbeide uforpliktende kostnadsoverslag

Illustrasjon av steg i tilknytningsprosessenLede gjør en vurdering av forespørsel og kapasitet i eksisterende nett. Det blir utført en vurdering av nødvendig tiltak i nettet og eventuelt behov for å eskalere saken til prosess for store tilknytninger.

Normalt vil vi sende kostnadsoverslaget til kunde innen 2 måneder etter at vi mottok forespørselen.

Før prosjekter over 1 MW kan sendes videre til prosjektering må forespørsel om kapasitet være godkjent av netteier (Lede/Statnett) og modenhetsvurdering være godkjent av Lede.

 

Steg 3 Svarfrist kostnadsoverslag

Illustrasjon av steg i tilknytningsprosessenKunde har en svarfrist på 6 måneder for å akseptere kostnadsoverslaget. Dersom kunde aksepterer kostnadsoverslaget vil prosjekteringskostnadene faktureres kunde i henhold til kontrollforskriften §17-5.

Dersom kunde aksepterer kostnadsoverslag etter fristen på 6 måneder vil saksbehandler vurdere om kostnadsoverslaget må oppdateres.

 

Steg 4 Prosjektering

Illustrasjon av steg i tilknytningsprosessenI prosjekteringsfasen detaljerer og planlegger Lede prosjektet i samråd med kunde. Etter at prosjektering er utført sender Lede “Avtale om nettutbygging" til kunde.

Avtalen regulerer estimert tidspunkt for tilknytning, partenes forpliktelser, kundens kostnader (anleggsbidrag) og øvrige relevante vilkår. Prosjektering tar vanligvis 1,5 - 2 måneder.

 

Steg 5 Svarfrist avtale

Illustrasjon av steg i tilknytningsprosessenKunde har signaturfrist på 1 måned fra Lede sendte ut Avtale om nettutbygging. Ved signert Avtale om nettutbygging semdes faktura fra Lede.

Dersom kunde velger å takke nei til avtalen vil Lede fakturere kunde for kostnader som har påløpt etter aksept av kostnadsoverslaget, det vil si prosjekteringskostnadene fra steg 4.

 

Steg 6 Byggefase

Illustrasjon av steg i tilknytningsprosessenNår avtalen er signert av kunde starter Lede sin byggefase. Normalt tar utførelsen 2 - 18 måneder, avhengig av type tilknytning, prosjektomfang, leveringstider på materiell etc.

Merk! Materiell kan ikke bestilles før Avtale om nettilknytning er signert og faktura betalt. 

 

Steg 7 Etterberegning

Illustrasjon av steg i tilknytningsprosessenAnleggsbidraget skal etterberegnes i henhold til kontrollforskriften §16-11 basert på de faktiske påløpte kostnader. Se lovdata.no. Etterberegning utføres av Lede og skjer normalt innen 12 måneder fra prosjektet er ferdigstilt. I spesielle tilfeller kan det ta lenger tid.