Prekvalifiserte med nivå 2 kan tilkoble byggestrøm på luftnett og uisolerte kabelskap. 

Se prosedyre for å ivareta personsikkerheten ovenfor eget og innleid personell samt tredjepart i forbindelse med til- og frakobling av byggestrømsskap; FSE-prosedyre nr. 3.1 lavspent - Tilknytning av byggestrøm.

Alle byggestrømskap må først registreres i Elsmart. Det må sendes en egen melding som må godkjennes før tilkobling. 

Ved nedtak av byggestrømskap sendes ferdigmelding. 

Skjøt mellom stikkledning og kabel til byggestrømskap skal utføres på forskriftsmessig måte (FEF m/ veiledning).