Lede har en betydelig portefølje med Forskning- og Utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) som består av både egne prosjekter og prosjekter der vi samarbeider med andre nettselskap eller teknologi- og forskningsaktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

FoU porteføljen dekker et bredt spekter, fra hvordan vi kan utnytte droner i linjeinspeksjon til hvordan fremtidens energisystem med sol, vind og energilagring vil se ut.

Felles for alle prosjektene er at de skal hjelpe oss å svare på hvordan vi kan fortsette å bygge og drifte nettet slik at alle våre kunder har en stabil og sikker forsyning til rett pris.

På denne siden kan du lære litt mer om noen av våre FoU prosjekter.