Endringer i anlegg som påvirker tilknytningen til strømnettet