Tillegg produktpakke 3 når arbeidet utføres i desember - mars