Et datasenter vil være positivt tilskudd til næringslivet i området og vil skape mange nye arbeidsplasser. 

Lede har utarbeidet konsesjonssøknad for nye nettanlegg som skal sørge tilkobling og sikker strømforsyning til et mulig datasenter. NVE har stilt behandlingen av konsesjonssøknaden på vent inntil Statnett har avklart hvordan de skal øke transformeringskapasiteten mellom transmisjonsnettet og regionalnettet.

Stadig større del av vår hverdag blir digitalisert og mye blir lagret "i skyen". Denne skyen er praksis store og små datasentre eller datalagre som bygges rundt omkring i verden. Datasentre er blant annet avhengig av tilstrekkelig og sikker strømforsyning.

Flere av de store selskapene som for eksempel Apple, Facebook og Google anser Norden som et attraktivt sted å etablere store datasentre. Det er allerede etablert sentre i Danmark, Finland og Sverige. Det arbeides nå aktivt med å få et eller flere slike sentre etablert i Norge hvor vi har både "grønn" kraft og sikker strømforsyning.

Et datasenter i Sundland vil femdoble strømforbruket i området

Statkraft og grunneier i Sundland i Stokke jobber sammen for å etablere et datasenter på området hvor det i dag tas ut torv.  Området grenser til "Sundland transformatorstasjon" som er et sentralt punkt i regionalnettet i Vestfold, men flere tilknyttede kraftledninger.

Lede jobber med konsesjonssøknad for økning av kapasiteten i Sundland transformatorstasjon og flytting av en 132 kV-ledning som går over området. Med disse tiltakene vil man kunne tilknytte datasenter med et strømuttak på inntil 120 MW. Dette tilsvarer en femdobling av dagens strømuttak i Sundland transformatorstasjon som i dag forsyner mesteparten av "gamle Stokke kommune"

Kart over reguleringsområde for datasenter ved Sandefjord

Tidlig planlegging av nettanlegg reduserer total gjennomføringstid

Før markedsføringen av området starter er det ønskelig å ha alle tillatelser klare slik som reguleringsplan og nødvendige konsesjoner for elektriske anlegg. På den måten reduseres gjennomføringstiden dersom en datasenteraktør ønsker å etablere seg.

Konsesjonssøknaden ble oversendt NVE april 2018. Selve nettprosjektet, med økning av kapasiteten i Sundland og flytting av 132 kV-ledningen vil ikke gjennomføres før en det er bestemt at det skal bygges et datasenter på Sundland.