Notatet viser kost-nytte analyser for fire tilfeller:

  1. Industrikunde som bruker batteri til å redusere effekttopper
  2. Industrikunde som bruker batteri til å redusere effekttopper og øke egenforbruk av solenergi
  3. Aktør som benytter batteri til frekvensregulering
  4. Aktør som benytter batteri til kombinert nettstøtte og frekvensregulering

I det første tilfellet vises det at effektutjevning blir lønnsomt alene først når kostnaden for batterier er lavere enn 2000 NOK/kWh. 
For det andre tilfellet vises det kombinert effektutjevning og økt egenforbruk av sol blir lønnsomt først når batterikostnad er lavere enn 3000 NOK/kWh.
For det tredje tilfellet vises det at batteri til frekvensregulering kan være lønnsomt allerede for en batterikostnad på 14.500 NOK/kWh.
For det fjerde tilfellet vises det at det kan være økonomisk lønnsomt for et nettselskap å inngå kontrakt med tredjepart for å bruke batterier til nettstøtte i enkelte timer av året.

Alle resultatene i dette notatet er basert på noen antagelser og er sensitive for endring i parametere