Veilederen gir en grunnleggende innføring i metoder for slike analyser og gir konkrete råd og veiledning for dem som skal gjennomføre analysene.

Fokuset til veilederen er integrasjon av batterisystem i distribusjonsnettet sett fra et nettselskap, men også andre aktører (nettkunder, aggregatorer...) vil ha nytte av veilederen.

Veilederen omtaler også relevante tekniske aspekter som er viktige å vurdere i forbindelse med investeringsbeslutninger.

Prosedyrer for installasjon og drift av batterisystem omtales også, bl.a. basert på erfaringer/eksempler fra demoprosjekt hos partnerne i IntegER‐prosjektet.

Klikk her for å lese "Veileder for kost/nytte‐vurderinger ved integrasjon av batteri i distribusjonsnettet (PDF, 3MB)"