Prosjekt ByggFleks skal teste nytteverdien av å fordele strømforbruket i bygg med sentrale driftsanlegg / SD-anlegg med ny smart teknologi.

Vi starter testingen i uke 43 i 2022.

Formålet er å redusere og fordele effekttoppene i det enkelte bygg og samtidig etablere en mulighet for netteier til å koble ut laster hos den enkelte kunde når belastningen i sentral- og spredenettet er stor. Utkoblingen skjer etter en prioritert liste og premisser i henhold til avtale mellom netteier og kunde. Prosjektet skal utvikle både styringsenheten og forretningsmodellen for slik StrømFleks.

Næringsbygg kan ha store gevinster av å fordele strømforbruket bedre gjennom døgnet. Med stadig flere, grønne el-løsninger for drift av bygg, øker presset på strømnettet.

Lede ønsker å utvikle løsninger hvor vi kan bruke strømnettet smartere. Da slipper vi kanskje en massiv utbygging av strømnettet. Dette vil spare miljøet og kunne bidra til å holde strømregningen nede.

Testbygg

Vestfold og Telemark fylkeskommune og Horten kommune bidrar med flere testbygg, eks. skoler, idrettshaller og sykehjem. ByggFleks skal undersøke hvordan strømforbruket kan fordeles jevnere gjennom døgnet for hvert enkelt bygg, og hvordan dette påvirker belastningen i strømnettet.

Resultatene fra prosjekt ByggFleks vil legge grunnlaget for vårt videre arbeid med smarte og nyskapende løsninger.

Flere bygg deltar nå i Strømfleks. Formålet fremover er å gjennomføre utkoblinger på ulike tidspunkt av døgnet for å aktivere fleksibilitet, dvs. å koble ut de fleksible enhetene når det er behov i strømnettet.  
 
Basert på oversikt over strømforbruk til ulike næringsbygg, er det forslag til utkoblingsplan for næringsbygg (ByggFleks) vist i tabell 1 
 
Utkoblingsplanen skal gjennomføres hver dag med rullerin. Hver enkelt utkobling har en varighet av maks 1 time, for å sikre at komforten ikke påvirkes.  

Vi starter med testing uke 39 i september.  
 
Utkoblingsplan ByggFleks - Hverdager, med rullering 
Utkoblingsplan byggfleks

Utkoblingen kl. 08-09 gjelder ikke skoler på mandag.