Opprette melding tilkobling av byggestrømskap og nedtak/frakobling av byggestrømskap